Legacy Transaction : Serialization Layout

Legacy Transaction : Serialization Layout

아래는 Legacy Transaction을 Serialization 하여 Binary 레벨의 Raw Data를 분석한 예이다.

Serialized Raw Data:

020000000123ab9d6ef2ccd174e098f94626418083c88308d25cac08dfe1668ab76c55e44e000000006b483045022100d014e9dd6290195ca6eeb95b809699b5653328ebd90e7e9d4675ff44527c43e3022059ef5025234c91df43a5a1ec432e16aaafefd037bb0b7eae5036e1ee4cdaf31b012103ea9d958e9ba56cccff1ce678bfeeb424d87b09f35b90712b7d6a53e1cb263de3fdffffff02e0930400000000001600140bc679d0c35dc9d9c508e9342dedd4c6dbfb1672df840100000000001976a9143cee1fcd974e45217a4568d67f58eab94884de1e88acc9462500
Raw Data 분석:

02000000 (Version)
-- Inputs
01 (# of inputs)
23ab9d6ef2ccd174e098f94626418083c88308d25cac08dfe1668ab76c55e44e (txid, internal order)
00000000 (vout)
6b    (scriptSigSize)
483045022100d014e9dd6290195ca6eeb95b809699b5653328ebd90e7e9d4675ff44527c43e3022059ef5025234c91df43a5a1ec432e16aaafefd037bb0b7eae5036e1ee4cdaf31b012103ea9d958e9ba56cccff1ce678bfeeb424d87b09f35b90712b7d6a53e1cb263de3 (scriptSig)
fdffffff (sequence)
-- Outputs
02 (# of outputs)
e093040000000000 (amount)
1600140bc679d0c35dc9d9c508e9342dedd4c6dbfb1672 (p2wpkh scriptpubkey)
df84010000000000
1976a9143cee1fcd974e45217a4568d67f58eab94884de1e88ac (p2pkh scriptpubkey)
-- locktime
c9462500 

위의 Raw Binary 데이타를 Decode하면 아래와 같이 된다.

$ bitcoin-cli decoderawtransaction 020000000123ab9d6ef2ccd174e098f94626418083c88308d25cac08dfe1668ab76c55e44e000000006b483045022100d014e9dd6290195ca6eeb95b809699b5653328ebd90e7e9d4675ff44527c43e3022059ef5025234c91df43a5a1ec432e16aaafefd037bb0b7eae5036e1ee4cdaf31b012103ea9d958e9ba56cccff1ce678bfeeb424d87b09f35b90712b7d6a53e1cb263de3fdffffff02e0930400000000001600140bc679d0c35dc9d9c508e9342dedd4c6dbfb1672df840100000000001976a9143cee1fcd974e45217a4568d67f58eab94884de1e88acc9462500
{
 "txid": "ec39dda44a4d3a0917b9ab18c8998bb7db8307848f0d1e7f2c9831852e74268b",
 "hash": "ec39dda44a4d3a0917b9ab18c8998bb7db8307848f0d1e7f2c9831852e74268b",
 "version": 2,
 "size": 223,
 "vsize": 223,
 "weight": 892,
 "locktime": 2442953,
 "vin": [
  {
   "txid": "4ee4556cb78a66e1df08ac5cd20883c88380412646f998e074d1ccf26e9dab23",
   "vout": 0,
   "scriptSig": {
    "asm": "3045022100d014e9dd6290195ca6eeb95b809699b5653328ebd90e7e9d4675ff44527c43e3022059ef5025234c91df43a5a1ec432e16aaafefd037bb0b7eae5036e1ee4cdaf31b[ALL] 03ea9d958e9ba56cccff1ce678bfeeb424d87b09f35b90712b7d6a53e1cb263de3",
    "hex": "483045022100d014e9dd6290195ca6eeb95b809699b5653328ebd90e7e9d4675ff44527c43e3022059ef5025234c91df43a5a1ec432e16aaafefd037bb0b7eae5036e1ee4cdaf31b012103ea9d958e9ba56cccff1ce678bfeeb424d87b09f35b90712b7d6a53e1cb263de3"
   },
   "sequence": 4294967293
  }
 ],
 "vout": [
  {
   "value": 0.00300000,
   "n": 0,
   "scriptPubKey": {
    "asm": "0 0bc679d0c35dc9d9c508e9342dedd4c6dbfb1672",
    "hex": "00140bc679d0c35dc9d9c508e9342dedd4c6dbfb1672",
    "reqSigs": 1,
    "type": "witness_v0_keyhash",
    "addresses": [
     "tb1qp0r8n5xrthyan3ggay6zmmw5cmdlk9njcnp0jn"
    ]
   }
  },
  {
   "value": 0.00099551,
   "n": 1,
   "scriptPubKey": {
    "asm": "OP_DUP OP_HASH160 3cee1fcd974e45217a4568d67f58eab94884de1e OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG",
    "hex": "76a9143cee1fcd974e45217a4568d67f58eab94884de1e88ac",
    "reqSigs": 1,
    "type": "pubkeyhash",
    "addresses": [
     "mm586j2hZprmMuv9L8cRti2xJbDh6wjkyU"
    ]
   }
  }
 ]
}
본 웹사이트는 광고를 포함하고 있습니다. 광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.